Zapytanie ofertowe 61/A/2017

WYCINKA DRZEW

File DOC 01   Zapytanie ofertowe

File DOC 01  Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

File DOC 01   Zał. 2 Formularz ofertowy

File DOC 01   Zał. 3 Projekt umowy

File DOC 01   Zał. 1 do umowy

File DOC 01   Zał. 3 do umowy

File DOC 01   Zał. 4 Protokół z wizji lokalnej

File XLS 01   Zał. 5 Zestawienie cenowe

File DOC 01   Zał. 6 Wykaz wykonanych usług

File DOC 01   Zał. 7 Wykaz osób

File DOC 01   SPROSTOWANIE TERMINU ZŁOŻENIA OFERT

File PDF 01   Wybór oferty