Zapytanie ofertowe 57/A/2017

Remont części pomieszczeń w budynku nr 25, 107 i 108 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 oraz wymiana 5 bram garażowych w budynku nr 19 (bramy Zamawiającego) w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy

File PDF 01   Zapytanie ofertowe

File DOC 01   Zał. 1

File DOC 01   Zał. 2

File DOC 01   Zał. 3

File PDF 01   Zał. 4

File DOC 01   Zał. 5

File PDF 01   Zał. 6