Zapytanie Ofertowe 1/J/2017

USŁUGA ZABEZPIECZENIA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W 2017 R.

File DOC 01   Zapytanie Ofertowe

File DOC 01   Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

File DOC 01   Zał. 2 Formularz ofertowy

File DOC 01   Zał. 3 Projekt umowy

File DOC 01   Wybór oferty