Zapytanie ofertowe 42/A/2017

Przegląd i konserwacja 58 zamków elektronicznych SALTO połączonych w sieci komputerowej z jednym serwerem z budynkach nr 147 i 149 w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy

File PDF 01   Zapytanie ofertowe

File DOC 01   zał. 1

File DOC 01   zał. 2

File DOC 01   zał. 3

File PDF 01   Wyjaśnienia treści SIWZ