Zapytanie ofertowe 39/A/2017

PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA KABINY EKRANUJĄCEJ TYP KE-100, NR FABRYCZNY K-128 ZAINSTALOWANEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. FABRYCZNEJ 16 W BYDGOSZCZY

File PDF 01   Zapytanie ofertowe

File PDF 01   zał. nr 1

File DOC 01   zał. nr 2

File DOC 01   zał. nr 3

File PDF 01   zał. nr 3a do umowy