Zapytanie ofertowe 32/A/2017

PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA KABINY EKRANUJĄCEJ TYP KE-100, NR FABRYCZNY K-128 ZAINSTALOWANEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. FABRYCZNEJ 16 W BYDGOSZCZY

File PDF 01   Zapytanie ofertowe

File PDF 01   Zał. 1

File PDF 01   Zał. 2

File DOC 01   Zał. 3

File DOC 01   Zał. 4

File DOC 01   Zał. 5