Zapytanie Ofertowe 2/J/2017

DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

File DOC 01   Zapytanie ofertowe

File DOC 01   Opis przedmiotu zamówienia

File DOC 01   Formularz oferty

File DOC 01   Projekt umowy

File DOC 01   Protokół odbioru

File DOC 01   Zestawienie cenowe

File PDF 01   Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego

File DOC 01   Nowy wzór zestawienia cenowego - załącznik nr 1 do pisma 

File DOC 01   Wybór oferty