Zapytanie Ofertowe 2/A/2017

 WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ

File DOC 01   Zapytanie ofertowe

File DOC 01   Zał. 1 formularz ofertowy

File DOC 01   Zał. 2 Opis przedmiotu zapytania

File DOC 01   Zał. 3 Protokół odbioru

File DOC 01   Zał. 4 Wykaz osób

File DOC 01   Zał. 5 Projekt umowy