Zapytanie Ofertowe 29/A/2017

DOSTAWA 63 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH SZAF STALOWYCH TJ.: KLASA A - 36 SZT., KLASA B - 24 SZT., KLASA C - 3 SZT., DLA 11 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W BYDGOSZCZY

File DOC 01   Zapytanie ofertowe

File DOC 01   Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

File DOC 01   Wybór oferty