Zapytanie ofertowe 21/A/2017

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM – ŻALUZJI TYPU „VERTICAL”, ROLET TKANINOWYCH WEWNĘTRZNYCH

File DOC 01   Zapytanie ofertowe

File DOC 01   Opis przedmiotu zamówienia

File DOC 01   Wzór zestawienia cenowego 

File DOC 01   Projekt umowy

File DOC 01   Protokół odbioru

File DOC 01   Formularz oferty

File XLS 01   Wykaz instytucji

File DOC 01   Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

File DOC 01   Wybór cz. 1

File DOC 01   Wybór cz. 2