Zapytanie ofertowe 1/Z/2018

SUKCESYWNE DOSTAWY ZIEMNIAKÓW I WARZYW ORAZ OWOCÓW I OWOCÓW CYTRUSOWYCH

 

File DOC 01   Zapytanie ofertowe

File DOC 01   zał. 1   Opis przedmiotu zapytania

File DOC 01   zał. 2   Formularz ofertowy

File DOC 01   zał. 3   Projekt umowy

File DOC 01   zał. 4   Zestawienie cenowe

File DOC 01   Wybór oferty