Zapytanie Ofertowe 1/A/2018

"Remont instalacji elektrycznej w budynku nr 105 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy"

File PDF 01   Zapytanie ofertowe

File PDF 01   zał. 1 przedmiar

File PDF 01   zał. 2 formularz ofertowy

File PDF 01   zał. 3 projekt umowy

File PDF 01   zał. 4 specyfikacja

File PDF 01   zał. 5 porozumienie

File PDF 01   zał. 6 karta gwarancyjna

File PDF 01   zał. 7