Zapytanie ofertowe 13/A/2017

Serwis dwóch saun zamontowanych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

File DOC 01   Zapytanie ofertowe

File DOC 01   Opis przedmiotu zamowienia

File DOC 01   Projekt umowy

File DOC 01   Protokół