Zapytanie Ofertowe 10/A/2017

WYKONANIE PRÓB SZCZELNOŚCI W 14 ZBIORNIKACH POZIOMYCH ZLOKALIZOWANYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO

File DOC 01   Zapytanie ofertowe

File DOC 01   Opis przedmiotu zamówienia

File DOC 01   Formularz ofertowy

File DOC 01   Projekt umowy

File DOC 01   Protokół (załącznik nr 3 do umowy)

File DOC 01   Wykaz wykonanych usług

File DOC 01   Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

File DOC 01   Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego 2

File DOC 01   Wybór najkorzystniejszej oferty