Zapytanie Ofertowe 34/A/2017

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ W REJONIE BUDYNKU NR 26 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

File DOC 01  Zapytanie ofertowe

File-TIFF.png   Przedmiar budowlany 1

File-TIFF.png   Przedmiar budowlany 2

File DOC 01   Zał. 3 Specyfikacja budowlana

File DOC 01   Zał. 4,5,6

File DOC 01   Zał. 7 Wykaz robót

File DOC 01   Zał. 8 Wykaz osób

File DOC 01   Zał. 9 Projekt umowy

File DOC 01   Wybór oferty