Przetarg 77 2017

Usługa serwisu instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych administrowanych przez 11 WOG

File DOC 01   SIWZ

File DOC 01   Ogłoszenie

File DOC 01   Zał. 6 do projektu umowy cz. 1

File DOC 01   Zał. 6 do projektu umowy cz. 2 (druga instrukcja bezp. przemysłowego)

File DOC 01   Zał. 6 do projektu umowy cz. 2 (pierwsza instrukcja bezp. przemysłowego)

File DOC 01   Zał. 10 projekt umowy cz. 1

File DOC 01   Zał. 10 projekt umowy cz. 2

File DOC 01   Zał. 10 projekt umowy cz. 3 i 4

File DOC 01   Zał. 10 projekt umowy cz. 5

File XLS 01   Zał. 11 cz. 1 A

File XLS 01   Zał. 11 cz. 1 B

File XLS 01   Zał. 11 cz. 2 A

File XLS 01   Zał. 11 cz. 2 B

File XLS 01   Zał. 11 cz. 3 A

File XLS 01   Zał. 11 cz. 3 B

File XLS 01   Zał. 11 cz. 4 A

File XLS 01   Zał. 11 cz. 4 B

File XLS 01   Zał. 11 cz. 5 A

File XLS 01   Zał. 11 cz. 5 B

File DOC 01   Zał. 12 Zakres czynności

File PDF 01   Wyjaśnienie treści SIWZ

File DOC 01   Informacja z otwarcia 

File DOC 01   Wybór cz. 1

File DOC 01   Wybór cz. 2

File DOC 01   Wybór cz. 3

File DOC 01   Wybór cz. 4

File DOC 01   Wybór cz. 5

File DOC 01   Unieważnienie oraz ponowny wybór cz. 2