Przetarg 73 2017

USŁUGI PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

File DOC 01   SIWZ

File DOC 01   Ogłoszenie

File DOC 01   Zakres czynności cz. 1

File DOC 01   Zakres czynności cz. 2

File DOC 01   Zakres czynności cz. 3 

File DOC 01   Zakres czynności cz. 4

File DOC 01   Zakres czynności cz. 5

File DOC 01   Zakres czynności cz. 6

File DOC 01   Zakres czynności cz. 7

File XLS 01   Wykaz sprzętu cz. 1

File XLS 01   Wykaz sprzętu cz. 2

File XLS 01   Wykaz sprzętu cz. 3

File XLS 01   Wykaz sprzętu cz. 4

File XLS 01   Wykaz sprzętu cz. 5

File XLS 01   Wykaz sprzętu cz. 6

File XLS 01   Wykaz sprzętu cz. 7

File DOC 01   Projekt umowy cz. 1

File DOC 01   Projekt umowy cz. 2

File DOC 01   Projekt umowy cz. 3 

File DOC 01   Projekt umowy cz. 4

File DOC 01   Projekt umowy cz. 5

File DOC 01   Projekt umowy cz. 6

File DOC 01   Projekt umowy cz. 7

File DOC 01   Protokół zał. 15

File DOC 01   Wyjaśnienie treści SIWZ

File DOC 01   Zbiorcze zestawienie ofert

File DOC 01   Wybór oferty cz. 1

File DOC 01   Wybór oferty cz. 2

File DOC 01   Wybór oferty cz. 3

File DOC 01   Wybór oferty cz. 4

File DOC 01   Wybór oferty cz. 5

File DOC 01   Wybór oferty cz. 6

File DOC 01   Wybór oferty cz. 7