Przetarg 68 2017

OGŁOSZENIE

W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
Z ZASTOSOWANIEM ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

na

„Usługi w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej, stałego dozoru sygnałów przesyłanych gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz konwojowanie wartości pieniężnych realizowanych w instytucjach jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu 11 WOG.”

SPRAWA NR 68/ZP/U/OCHR/OiB/2017

File PDF 01   Ogłoszenie 

File DOC 01   Ogłoszenie

File DOC 01   Zał. 1 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia

File DOC 01   Zał. 2 do ogłoszenia - wniosek o dupuszczenie do udziału w postęp.

File DOC 01   Zał. 3 do ogłoszenia - oświadczenie z art. 25

File DOC 01   Zał. 4 do ogłoszenia - oświadczenie o spełnianiu war. udziału.

File DOC 01  Zał. 5 do ogłoszenia - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

File DOC 01   Zał. 6 do ogłoszenia - inf. o przynależn. do grupy kapitałowej

File DOC 01   Zał. 7 do ogłoszenia - wykaz usług

 

File DOC 01   SIWZ

File DOC 01   Zał. 1 do SIWZ

File DOC 01   Zał. 2 do SIWZ

File DOC 01   Zał. 3 do SIWZ

File DOC 01   Zał. 1 do umowy

File DOC 01   Zał. 5 i 6 do umowy

File DOC 01   Zał. 8 do umowy

File DOC 01   Zał. 4 do SIWZ

File DOC 01   Zał. 5 do SIWZ

File PDF 01   Ogłoszenie opublikowane

File DOC 01   Wyjaśnienie treści SIWZ

File PDF 01   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

File DOC 01   Wyjasnienie i zmiana tresci ogłoszenia

File DOC 01   Zmiana ogłoszenia

File PDF 01   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

File DOC 01   Informacja o wpłynięciu odwołania

  Treść odwołania

File PDF 01   Ogłoszenie opublikowane

File DOC 01   Zmiana treści ogłoszenia

File PDF 01   Ogłoszenie opublikowane

File PDF 01   Informacja o wpłynięciu odwołania

File PDF 01   Zmiana treści ogłoszenia

File DOC 01   Zmiana treści ogłoszenia

File PDF 01   Zmiana ogłoszenia

File PDF 01   Opublikowane ogłoszenie

File DOC 01   Zmiana ogłoszenia

File PDF 01   Zmiana ogłoszenia

File DOC 01   Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

File DOC 01   Informacja z otwarcia ofert

File DOC 01   Wybór oferty