Przetarg 66 2017

REMONT CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 10 W BYDGOSZCZY W REJONIE BUD. 1, 2 i 9

File DOC 01   Ogłoszenie 

File DOC 01   SIWZ

File-TIFF.png    Załącznik nr 12 - Przedmiar budowlany 1

File-TIFF.png    Załącznik nr 13 - Przedmiar budowlany 2 

File-TIFF.png    Załącznik nr 14 - Przedmiar budowlany 3

File-TIFF.png    Załącznik nr 15 - Przedmiar budowlany 4

File PDF 01   Załącznik nr 16 - Przedmiar sanitarny

File PDF 01   Załącznik nr 17 - Specyfikacja budowlana

File PDF 01   Załącznik nr 18 - Specyfikacja sanitarna

File DOC 01   Załącznik nr 19 - Projekt umowy

File DOC 01   Informacja z otwarcia ofert

File DOC 01   Wybór oferty