Przetarg 65 2017

Dostawa fabrycznie nowych niszczarek

File DOC 01   Ogłoszenie 

File DOC 01   SIWZ

File DOC 01   Wyjaśnienie treści SIWZ

File DOC 01   Wyjasnienie treści SIWZ 2

File DOC 01   Informacja z otwarcia ofert

File DOC 01   Wybór oferty