Przetarg 62 2017

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ Z TERENÓW KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH

File DOC 01   SIWZ

File DOC 01   Ogłoszenie

File XLS 01   Opis przedmiotu zamówienia cz 1

File XLS 01   Opis przedmiotu zamówienia cz 2

File DOC 01   Unieważnienie