Przetarg 6 2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH, KOPIUJĄCYCH

File DOC 01   SIWZ

File DOC 01   Ogłoszenie

File DOC 01   zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

File DOC 01   zał. 2 Zestawienie cenowe

File DOC 01   Wyjaśnienia SIWZ

File DOC 01   Informacja z otwarcia ofert

File DOC 01   Wybór oferty