Przetarg 53 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W BUDYNKU NR 6 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWERNICKIEGO 1 W BYDGOSZCZY

File DOC 01   Ogłoszenie

File DOC 01   SIWZ

Dotyczące części 1 – remont części pomieszczeń w  budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2;

   Nr 12 – Przedmiar budowlany;

File PDF 01   Nr 13 – Przedmiar elektryczny;

File PDF 01   Nr 14 – Przedmiar sanitarny;

File PDF 01   Nr 15 – Specyfikacja budowlana;

File PDF 01   Nr 16 – Specyfikacja elektryczna;

File PDF 01   Nr 17 – Specyfikacja sanitarna;

Dotyczące części 2 – remont części pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 6
w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy
;

   Nr 18 – Przedmiar budowlany;

File PDF 01   Nr 19 – Przedmiar elektryczny;

File PDF 01   Nr 20 – Przedmiar sanitarny;

File PDF 01   Nr 21 – Specyfikacja budowlana;

File PDF 01   Nr 22 – Specyfikacja elektryczna;

File PDF 01   Nr 23 – Specyfikacja sanitarna;

Załączniki stanowiące projekty umów:

File DOC 01   Nr 24 – Projekt umowy część 1;

File DOC 01   Nr 25 – Projekt umowy część 2;

File DOC 01   Informacja z otwarcia ofert

File DOC 01   Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

File DOC 01   Unieważnienie część 2

File DOC 01   Wybór część 1