Przetarg 49 2017

 USŁUGI SERWISU INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG

File DOC 01   SIWZ

File DOC 01   Ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

File DOC 01   Projekt umowy cz. 1

File DOC 01   Projekt umowy cz. 2

File DOC 01   Projekt umowy cz. 3 i 4

File DOC 01   Projekt umowy cz. 5

File XLS 01   Załącznik nr 11 cz. 1 A

File XLS 01   Załącznik nr 11 cz. 1 B

File XLS 01   Załącznik nr 11 cz. 2 A

File XLS 01   Załącznik nr 11 cz. 2 B

File XLS 01   Załącznik nr 11 cz. 3 A

File XLS 01   Załącznik nr 11 cz. 3 B

File XLS 01   Załącznik nr 11 cz. 4 A

File XLS 01   Załącznik nr 11 cz. 4 B

File XLS 01   Załącznik nr 11 cz. 5 A

File XLS 01   Załącznik nr 11 cz. 5 B

File DOC 01   ZAKRES CZYNNOŚCI CZ. 1- 5

File DOC 01   Załacznik nr 6 do projektu umowy na cz. 1

File DOC 01   Załacznik nr 6 do projektu umowy na cz. 2 (pierwsza instrukcja bezp. przemysł.)

File DOC 01   Załacznik nr 6 do projektu umowy na cz. 2 (druga instrukcja bezp. przemysł.)

File DOC 01   Informacja z otwarcia ofert

File DOC 01   Unieważnienie cz. 1

File DOC 01   Unieważnienie cz. 2

File DOC 01   Unieważnienie cz. 3

File DOC 01   Unieważnienie cz. 4

File DOC 01   Unieważnienie cz. 5