Przetarg 44 2017

DOSTAWA SPRZĘTU POLIGRAFICZNEGO ORAZ INFOKIOSKU

File DOC 01   Ogłoszenie

File DOC 01   SIWZ

File DOC 01   Załącznik nr 1

File DOC 01   Wyjaśnienie treści SIWZ

File DOC 01   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

File DOC 01   Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

File DOC 01   Informacja z otwarcia ofert

File DOC 01   Wybór oferty cz. 1

File DOC 01   Wybór oferty cz. 3

File DOC 01   Wybór oferty cz. 4

File DOC 01   Wybór oferty cz. 2