Przetarg 33 2017

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW

File DOC 01   Ogłoszenie

File DOC 01   SIWZ

File XLS 01   Załącznik nr 1 do SIWZ

File PDF 01   Wyjaśnienia treści SIWZ

File DOC 01   Informacja z otwarcia ofert

File DOC 01   Wybór cz. 1

File DOC 01   Wybór cz. 2

File DOC 01   Wybór cz. 3

File DOC 01   Wybór cz. 4

File DOC 01   Wybór cz. 5