Przetarg 3 2017

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI SAMOCHODÓW

File DOC 01   SIWZ

File DOC 01   Ogłoszenie

File DOC 01   Zmiana treści SIWZ

File DOC 01   Zmiana treści Ogłoszenia

File DOC 01   Zmiana treści SIWZ

File DOC 01   Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

File DOC 01   Informacja z otwarcia ofert

File DOC 01   Wybór oferty cz. 1

File DOC 01   Wybór oferty cz. 2

File DOC 01   Wybór oferty cz. 3

File DOC 01   Sprostowanie wyboru cz. 2

File DOC 01   Sprostowanie wyboru cz. 3