Przetarg 12 2017

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE EKSPLOATACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA TJ. KOTŁOWNI W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG

File DOC 01   SIWZ

File PDF 01   Ogłoszenie

File DOC 01   Zał. 1 i 2

File DOC 01   Zał. 3

File DOC 01   Zmiana treści SIWZ

File DOC 01   Wyjaśnienie treści SIWZ

File DOC 01   Zmiana treści SIWZ

File DOC 01   Informacja z otwarcia ofert

File DOC 01   Wybór oferty

   Odwołanie

File PDF 01   Informacja o wniesionym odwołaniu

 File DOC 01   Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, czynności wykluczenia oraz zawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny ofert

 File DOC 01   Ponowny wybór oferty