Przetargi

Przetarg 4 2017

REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICY W BUD. 13 UL. GDAŃSKA 147, REMONT SANITARIATÓW W BUD. 13 UL. DWERNICKIEGO 1 I REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUD. NR 72 I 73, UL. GDAŃSKA 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 8 2017

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE KONSERWACYJNE I REMONTOWE STRZELNICY GARNIZONOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. RYNKOWSKIEJ W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 9 2017

OKRESOWE USŁUGI PRSZEGLĄDU / KALIBRACJA / WALIDACJA / KONSERWACJA / NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO

więcej >>

Przetarg 12 2017

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE EKSPLOATACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA TJ. KOTŁOWNI W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG

więcej >>

Przetarg 16 2017

REMONT INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWERNICKIEGO 1 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 17 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUD. 1 I 2 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 10 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 7/A/2017

NAPRAWA RAMIENIA NALEWU ODGÓRNEGO Z ODBIOREM OPARÓW OPWFTG EUROPE BV NR SERYJNY 22064-1 W URZĄDZENIU DO NAPEŁNIANIA SPW ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO

więcej >>

Przetarg 14 2017

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZAMIENNY UKŁAD STEROWANIA Z PROGRAMEM ZARZĄDZAJĄCYM I WIZUALIZACJĄ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM OSÓWIEC

więcej >>

Przetarg 19 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUD. 2 I 33 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W OSÓWCU ORAZ W BUD. 20 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO

więcej >>

Przetarg 20 2017

REMONT CZĘSCI POMIESZCZEŃ W BUD. 34 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 24 2017

WYMIANA CZĘŚCI INSTALACJI NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W OSÓWCU

więcej >>

Przetarg 28 2017

ROBOTY REMOTOWE SANITARIATÓW NA PIĘTRZE BUDYNKU NR 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 27 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 8, 10 I 23 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 10 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 26 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUD. 31 ORAZ CZĘŚCI OGRODZENIA W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 30 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWERNICKIEGO 1 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie ofertowe 14/A/2017

Naprawa modułu mocy z zasilacza awaryjnego oraz ekspertyza, testy, kalibracja urządzeń zainstalowanych w budynku nr 4 kompleks wojskowy w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 105

więcej >>

Przetarg 32 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUD. 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO BUD. NR 52 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie ofertowe 17/ZO/2017

KONSERWACJA I NAPRAWA (SERWISOWA) URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY BYDGOSZCZ

więcej >>

Przetarg 36 2017

REMONT CZEŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 34 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 W BYDGOSZCZY 

więcej >>

Zapytanie ofertowe 18/A/2017

KONSERWACJA I NAPRAWA (SERWISOWA) URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY BYDGOSZCZ

więcej >>

Przetarg 37 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SMUKALSKIEJ W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 38 2017

REMONT INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. FABRYCZNEJ 16 W BYDGOSZCZY, REMONT CZĘŚCI OGRODZENIA ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZANEJ W REJONIE BUDYNKU NR 26 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 39 2017

REMONT ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU NR 20 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 101 ORAZ REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 12 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 105 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 43 2017

OKRESOWE USŁUGI PRSZEGLĄDU / KALIBRACJA / WALIDACJA / KONSERWACJA / NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO

więcej >>

Zapytanie ofertowe 4/M/2017

USŁUGA POLEGAJĄCA NA SZYCIU UMUNDUROWANIA I JEGO ELEMENTÓW (CZ. I) ORAZ WYKONANIU POPRAWEK KRAWIECKICH, WYKONANIU OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH NA MUNDURACH, PRZYSZYCIU OZNAK PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ DO MUNDURÓW SŁUŻBOWYCH, PRZYSZYCIU OZNAK STOPNI DO BERETÓW (CZ. II)

więcej >>

Przetarg 41 2017

NAPRAWA URZĄDZEŃ BIUROWYCH - NISZCZAREK W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG

więcej >>

Przetarg 40 2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, LASEROWYCH, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

więcej >>

Przetarg 47 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 8, 10 I 23 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 10 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 50 2017

WYMIANA INSTALACJI PALIWOWEJ W CZTERECH ZBIORNIKACH STACJI PALIW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SZUBIŃSKIEJ 105 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 49 2017

 USŁUGI SERWISU INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG

więcej >>

Przetarg 53 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W BUDYNKU NR 6 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWERNICKIEGO 1 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie ofertowe 2/H/2017

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne przedsięwzięć wojskowych dla 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Zamawiającego, realizowane przez Wykonawcę we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (PUNKTACH MEDYCZNYCH, oznaczonych napisem lub znakiem taktycznym punktu opatrunkowego)

więcej >>

Przetarg 55 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 42 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 57

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU NR 105 ORAZ CZĘŚCIOWA WYMIANA BRAM W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWERNICKIEGO 1 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 58

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 12 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 105 ORAZ REMONT ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH BUD. NR 20 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 101 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 60 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 61 2017

WYMIANA INSTALACJI PALIWOWEJ W CZTERECH ZBIORNIKACH STACJI PALIW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SZUBIŃSKIEJ 105 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie ofertowe 26/A/2017

Sprawdzenie drożności przewodu wentylacyjnego w pom. 06 (piwnica) w bud. 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Podchorążych 33 w Bydgoszczy w związku ze zmianą sposobu jego użytkowania

więcej >>

Przetarg 52 2017

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG

więcej >>

Przetarg 62 2017

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ Z TERENÓW KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH

więcej >>

Przetarg 66 2017

REMONT CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 10 W BYDGOSZCZY W REJONIE BUD. 1, 2 i 9

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 29/A/2017

DOSTAWA 63 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH SZAF STALOWYCH TJ.: KLASA A - 36 SZT., KLASA B - 24 SZT., KLASA C - 3 SZT., DLA 11 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 69 2017

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ W REJONIE BUD. NR 36 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ BUD. NR 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 105 W BYDGOSZCZY W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB INSTALACJI WEZŁÓW CIEPLNYCH.

więcej >>

Zapytanie ofertowe 32/A/2017

PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA KABINY EKRANUJĄCEJ TYP KE-100, NR FABRYCZNY K-128 ZAINSTALOWANEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. FABRYCZNEJ 16 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie ofertowe 33/A/2017

Wymiana bram garażowych znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego w Bydgoszczy: bud. 19 przy ul. Warszawskiej 10 oraz bud. 38 i 39 przy ul. Powstańców Warszawy 2

więcej >>

Przetarg 74 2017

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie ofertowe 39/A/2017

PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA KABINY EKRANUJĄCEJ TYP KE-100, NR FABRYCZNY K-128 ZAINSTALOWANEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. FABRYCZNEJ 16 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie ofertowe 42/A/2017

Przegląd i konserwacja 58 zamków elektronicznych SALTO połączonych w sieci komputerowej z jednym serwerem z budynkach nr 147 i 149 w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy

więcej >>

Zapytanie ofertowe 51/A/2017

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu odbudowy ścian (od wewnątrz) oraz podsufitki konstrukcji dachowej w hali sportowej w bud. nr 42 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147

więcej >>

Zapytanie ofertowe 49/A/2017

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeprowadzenie robót budowlanych dwóch zbiorników paliwowych w kompleksie wojskowym Maksymilianowo

więcej >>

Przetarg 77 2017

Usługa serwisu instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych administrowanych przez 11 WOG

więcej >>

Zapytanie ofertowe 53/A/2017

Remont instalacji elektrycznej w bud. 38 w komp. wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 oraz w bud. 39 i 40 w komp. wojskowym przy ul. Gańskiej 147 w Bydgoszczy

więcej >>

Zapytanie ofertowe 57/A/2017

Remont części pomieszczeń w budynku nr 25, 107 i 108 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 oraz wymiana 5 bram garażowych w budynku nr 19 (bramy Zamawiającego) w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy

więcej >>

Zapytanie ofertowe 58/A/2017

Odbiór i utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 3 wraz z podstawieniem i obsługą pojemników do magazynowania odpadów dla 11 WOG

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 60/A/2017

OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI, POPRZEZ STAŁY MONITORING, USŁUGI CYKLICZNE I DODATKOWE DERATYZACJE ORAZ DEZYNSEKCJE W RAMACH SYSTEMU HACCP, OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG BYDGOSZCZ

więcej >>

Przetarg 3 2018

REMONT INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. FABRYCZNEJ 16 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 4 2018

REMONT DACHU ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA DO POTRZEB INSTALACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH BUDYNKU NR 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 105 W BYDGOSZCZY ORAZ REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH, W TYM DOSTOSOWANIE DO POTRZEB INSTALACJI WĘZŁA CIEPLNEGO, W BUDYNKU NR 6 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWERNICKIEGO 1 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 5 2018

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ I PIĘTRA BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 10 W BYDGOSZCZY NA POTRZEBY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

więcej >>

Przetarg 6 2018

WYMIANA ZAMIENNEGO UKŁADU STEROWANIA Z PROGRAMEM ZARZĄDZAJĄCYM I WIZUALIZACJĄ  W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM OSÓWIEC

więcej >>

Zapytanie ofertowe 7/A/2018

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przeprowadzenie robót budowlanych  dwóch zbiorników paliwowych o pojemności 100m³ każdy w zakresie umożliwiającym zmianę magazynowanego paliwa (z oleju opałowego na benzynę WB - 95) w kompleksie wojskowym Maksymilianowo

więcej >>

Przetarg 8 2018

USŁUGI POLEGAJĄCE NA PRZENOSZENIU, ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO (W TYM SZAF STALOWYCH NA AKTA I MEBLI WIELKOGABARYTOWYCH) ORAZ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO W POSTACI SPRZETU O MAŁYCH GABARYTACH, A TAKŻE JEGO WNOSZENIA I USTAWIANIA WE WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POMIESZCZENIACH - ZWANE DALEJ PRZEPROWADZKĄ

więcej >>

Przetarg 10 2018

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W REJONIE BUDYNKU NR 13 (PLAC MUSZTRY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>